ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ОДНОС НА ЗАМЕНА НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЧКИ И ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КАРТИЧКИ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПАТАРИНА

Почитувани членови, По остварена комуникација со ЈП за државни патишта добивме напатствија за постапување во врска со потребата од усогласување,…

0
24