Виртуелен МС Советник

„Виртуелен МС советник“ нуди одлична можност за пациентите со мултипла склероза и останатите заинтересирани лица да добијат одговори по однос на сето она што ги интересира околу мултиплата склероза од високостручни лица (невролог, психолог, физиотерапевт, нутриционист), одговори базирани на проверени, ажурирани и релевантни извори.

Во рамки на проектот Виртуелен МС советник, со цел да добиете најквалитетни одговори за сѐ што ве интересира, ангжиравме девет стручни лица, најдобри во својата област:

  • науч. сор. д-р Иван Барбов
  • науч. сор. д-р Игор Кузмановски
  • науч. сор. д-р Николина Тановска
  • асс. д-р Бојан Бошковски
  • асс. д-р Слободанка Саздова – Бурнеска
  • дипл. мед. сестра Јасминка Коруноска
  • лиценциран психолог Наташа Митровска
  • физиотерапевт Илија Жежов
  • сертифициран нутриционист консултант Цвета Динева

Дознајте ги одговорите на сите прашања каде и да сте. Со едноставно кликнување на прашањето за кое сакате да го дознаете одговорот ќе имате можност до го проследите снимениот видео одговор.

Прашања и Одговори

Направи Донација

Придонеси кон подобра и поефикасна работа на здружението.

Приклучи се

Стани член на националното здружение.

База на знаење

Најди ги информациите кои ти требаат.

Корисни Документи

Најди ги потребните документи.