Контактирајте со Националното Здружение за МС

Контакт информации

Претседател на Здружението:
Ана Карајанова Димитрушева
071 218 870

Локација

ул. Франклин Рузвелт бр. 8/37 1000 Скопје

Локација

Направи Донација

Придонеси кон подобра и поефикасна работа на здружението.

Приклучи се

Стани член на националното здружение.

База на знаење

Најди ги информациите кои ти требаат.

Корисни Документи

Најди ги потребните документи.