Контактирајте со Националното Здружение за МС

Контакт информации

Ана Карајанова Димитрушева – Претседател
071/218870
Лица за информации:
Биљана Велиновска
071/869941
Александар Маринковски
070/367103

 

Локација

ул. Франклин Рузвелт бр. 8/37 1000 Скопје

Локација

Направи Донација

Придонеси кон подобра и поефикасна работа на здружението.

Приклучи се

Стани член на националното здружение.

База на знаење

Најди ги информациите кои ти требаат.

Корисни Документи

Најди ги потребните документи.