МС Поткаст

Со оглед дека секогаш ги имаме во фокус потребите на лицата со мултипла склероза и со цел секогаш да ви понудиме нови, актуелни и воедно едукативни содржини за МС, создадовме рубрика „МС Поткасти“, кои убедени сме дека ќе ви бидат од особена корист.
Темите се внимателно одбрани, а соговорнивите високопрофесионални лица во својата струка, како и лица кои можат да споделат корисни и охрабрувачки совети.

Направи Донација

Придонеси кон подобра и поефикасна работа на здружението.

Приклучи се

Стани член на националното здружение.

База на знаење

Најди ги информациите кои ти требаат.

Корисни Документи

Најди ги потребните документи.