Публикации

Националното здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза реализира едукативни материјали наменети за лицата со мултипла склероза (МС) и лицата кои се грижат за нив.

Веруваме дека овие материјали ќе бидат од голема корист имајќи ја предвид содржината која ја нудат.

2020-12-30_08-05-55
received_1289482924783507

Брошурите се достапни во електронска и во печатена форма, а лицата со МС можат да ги добијат на Универзитетската клиника за неврологија.