Лумбална пункција

Лумбална пункција е инвазивна постапка со која се зема церебралноспиналнa течност (ликвор) (анг. cerebrospinal fluid, CSF), која потоа се анализира за…

0
104