Баклофен ја ублажува спастичноста на МС, но дали може да предизвика зголемување на телесната тежина?

Спастичноста е еден од почестите симптоми на мултипла склероза (МС). МС предизвикува оштетување на централниот нервен систем (мозокот и ‘рбетниот…

0
183