Утоф феномен

Утофовиот феномен (Утоф сигнал) се карактеризира со привремено влошување на симптомите на МС предизвикано од покачување на телесната температура. Обично…

0
33