Планирани активности

 {loadposition planirani-aktivnosti} Својата мисија Здружението ќе се стреми да ја оствари преку организација на активности за: промоција на јавното здравство,…

0
348

Контакти

Информации за контакт Претседател на Здружението: Ана Карајанова Димитрушева 071 218 870 E-mail: msmakedonija@gmail.com Facebook: Национално здружение за МС YouTube:…

0
279