Планирани активности

 {loadposition planirani-aktivnosti} Својата мисија Здружението ќе се стреми да ја оствари преку организација на активности за: промоција на јавното здравство,…

0
35

Контакти

Информации за контакт Претседател на Здружението:Ана Карајанова Димитрушева071 218 870 Потпретседател на Здружението:Зоран Марковски071 292 240 E-mail: msmakedonija@gmail.com Facebook: Национално…

0
24