Работа со скратено работно време кај родител на дете со попреченост и најтешки облици на хронични заболувања

Заради обезбедување на подобар квалитет на живот, законската регулатива овозможува работа со скратено работно време на родител на дете со…

0
461