Кој е најефикасен лек за МС?

Науч. сор. д-р Николина Тановска од ЈЗУ Универзитетската клиника за неврологија, Скопје ни даде детален одговор на често поставуваното прашување…

0
1455