COVID-19 и МС

Скопје, 25. октомври 2020 г. Нови совети за луѓето со МС – ажурирани на 23. октомври 2020 година Глобални совети во…

0
84

Закони и прописи

Оваа страница е резервирана за еден многу важен сегмент од нашиот живот со мултиплата склероза. Националното здружение за МС со…

0
117

Кратко за нас

Национално здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза – Национално здружение за МС е доброволно, непрофитно, невладино…

0
201

ДОБРЕДОЈДОВТЕ!

Ние сме тимот на Националното здружение за МС основано, во март 2019 година, за помош и поддршка на лицата со…

0
68