COVID-19 и МС

Нови совети за лицата со МС – ажурирани на 13 октомври 2021 година Последно ажурирање: 3 ноември Глобални совети во…

0
221

Закони и прописи

Оваа страница е резервирана за еден многу важен сегмент од нашиот живот со мултиплата склероза. Националното здружение за МС со…

0
181

Кратко за нас

Национално здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза – Национално здружение за МС е доброволно, непрофитно, невладино…

0
343

ДОБРЕДОЈДОВТЕ!

Ние сме тимот на Националното здружение за МС основано, во март 2019 година, за помош и поддршка на лицата со…

0
120