COVID-19 и МС

Нови совети за лицата со МС – ажурирани на 13 октомври 2021 година Последно ажурирање: 3 ноември Глобални совети во…

0
449

МС Барометар 2020

Националното здружение за МС со голема чест и задоволство официјално го претставува новиот број на MS Barometer 2020 на Европската…

0
690

Кога едно лице со МС треба да побара психолошка помош и поддршка и што таа придонесува? Дали психолошките сеанси за лица со хронична болест се разликуваат од оние за општата популација?

Слушнете го одговорот на прашањата: „Кога едно лице со МС треба да побара психолошка помош и поддршка и што таа…

0
516