Прогресивна мултифокална леукоенцефалопатија

Прогресивна мултифокална леукоенцефалопатија (ПМЛ) е ретка, прогресивна, потенцијално фатална или сериозна инфекција на мозокот. ПМЛ може да предизвика траeн инвалидитет…

0
939